Get Adobe Flash player
Tìm kiếm
Sản phẩm mới
Xe ô tô điện nâng người và hàng loại điện thủy lực

Xe ô tô điện nâng người và hàng loại điện thủy lực

Mô tả:  - Xe ô tô điện nâng người và hàng loại điện thủy lực là một chiếc xe rất thân ....

Readmore..

Xe ô tô điện cứu thương 2 chỗ ngồi EG2028TB

Xe ô tô điện cứu thương 2 chỗ ngồi EG2028TB

Mô tả: - Xe ô tô điện cứu thương 2 chỗ ngồi là một chiếc xe rất thân thiện môi trường ....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng đa dụng cỡ nhỏ 460Kg cho nhà xưởng, khu công nghiệp, resort

Xe ô tô điện chở hàng đa dụng cỡ nhỏ 460Kg cho nhà xưởng, khu công nghiệp, resort

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng đa dụng cỡ nhỏ 460Kg là một chiếc xe rất thân thiện môi t....

Readmore..

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 1000Kg hai chỗ ngồi EG6032X

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 1000Kg hai chỗ ngồi EG6032X

Mô tả: - Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 1000Kg hai chỗ ngồi EG6032X là một chiếc xe rất thâ....

Readmore..

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 1000Kg hai chỗ ngồi EG6032X

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 1000Kg hai chỗ ngồi EG6032X

Mô tả: - Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 1000Kg hai chỗ ngồi EG6032X là một chiếc xe rất thâ....

Readmore..

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 2000Kg hai chỗ ngồi EG6042XA1

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 2000Kg hai chỗ ngồi EG6042XA1

Mô tả: - Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 2000Kg hai chỗ ngồi EG6042XA1 là một chiếc xe rất th....

Readmore..

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 2000Kg hai chỗ ngồi EG6042XA1

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 2000Kg hai chỗ ngồi EG6042XA1

Mô tả: - Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 2000Kg hai chỗ ngồi EG6042XA1 là một chiếc xe rất th....

Readmore..

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG6020X

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG6020X

Mô tả: - Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG6020X là một chiếc xe rất thân....

Readmore..

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG6020X

Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG6020X

Mô tả: - Xe ô tô điện chở rác, chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG6020X là một chiếc xe rất thân....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 2000Kg hai chỗ ngồi EG6042H

Xe ô tô điện chở hàng 2000Kg hai chỗ ngồi EG6042H

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 2000Kg hai chỗ ngồi EG6042H là một chiếc xe rất thân thiện m....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg hai chỗ ngồi EG6032H

Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg hai chỗ ngồi EG6032H

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg hai chỗ ngồi EG6032H là một chiếc xe rất thân thiện m....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg hai chỗ ngồi EG6030H

Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg hai chỗ ngồi EG6030H

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg hai chỗ ngồi EG6030H là một chiếc xe rất thân thiện m....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 1000Kg hai chỗ ngồi EG6022H

Xe ô tô điện chở hàng 1000Kg hai chỗ ngồi EG6022H

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 1000Kg hai chỗ ngồi EG6022H là một chiếc xe rất thân thiện m....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 800Kg hai chỗ ngồi EG6021H

Xe ô tô điện chở hàng 800Kg hai chỗ ngồi EG6021H

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 800Kg hai chỗ ngồi EG6021H là một chiếc xe rất thân thiện mô....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG6063T

Xe ô tô điện chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG6063T

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG6063T là một chiếc xe rất thân thiện mô....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG2048ZT2

Xe ô tô điện chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG2048ZT2

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 500Kg hai chỗ ngồi EG2048ZT2 là một chiếc xe rất thân thiện m....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 500Kg bốn chỗ ngồi EG2048H

Xe ô tô điện chở hàng 500Kg bốn chỗ ngồi EG2048H

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 500Kg bốn chỗ ngồi EG2048H là một chiếc xe rất thân thiện m....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng, chở rác 1500Kg thùng hở LT-S2.AHY

Xe ô tô điện chở hàng, chở rác 1500Kg thùng hở LT-S2.AHY

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng, chở rác 1500Kg thùng hở LT-S2.AHY là một chiếc xe rất thân t....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg thùng kín LT-S2.B.HX

Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg thùng kín LT-S2.B.HX

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg LT-S2.B.HX là một chiếc xe rất thân thiện môi trường d....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg thùng hở LT-S2.B.HP

Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg thùng hở LT-S2.B.HP

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 1500Kg LT-S2.B.HP là một chiếc xe rất thân thiện môi trường d....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 500Kg LT-A2.H8

Xe ô tô điện chở hàng 500Kg LT-A2.H8

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 500Kg LT-A2.H8 là một chiếc xe rất thân thiện môi trường dễ....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng và kéo hàng thùng kín 300kg - 500kg LT-A2.GC

Xe ô tô điện chở hàng và kéo hàng thùng kín 300kg - 500kg LT-A2.GC

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng và kéo hàng thùng kín 300kg - 500kg LT-A2.GC là một chiếc xe rấ....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 300Kg LT-A627.H2G trên đường cát và sình lầy

Xe ô tô điện chở hàng 300Kg LT-A627.H2G trên đường cát và sình lầy

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 300Kg LT-A627.H2G là một chiếc xe rất thân thiện môi trường d....

Readmore..

Xe ô tô điện chở hàng 300Kg LT-A2.H2

Xe ô tô điện chở hàng 300Kg LT-A2.H2

Mô tả: - Xe ô tô điện chở hàng 300Kg LT-A2.H2 là một chiếc xe rất thân thiện môi trường dễ....

Readmore..

Xe điện du lịch kiểu cổ điển loại 6, 8 , 11 chỗ ngồi - LVTONG electric classic car

Xe điện du lịch kiểu cổ điển loại 6, 8 , 11 chỗ ngồi - LVTONG electric classic car

Mô tả: - Xe điện du lịch kiểu cổ điển loại 6, 8 , 11 chỗ ngồi là chiếc xe rất thân thiện....

Readmore..

Xe điện du lịch 23 chỗ ngồi EAGLE EG6230K

Xe điện du lịch 23 chỗ ngồi EAGLE EG6230K

Mô tả: - Xe điện du lịch 23 chỗ ngồi EAGLE EG6230K là một chiếc xe rất thân thiện dễ dàng đ....

Readmore..

Xe điện du lịch 14 chỗ ngồi EAGLE EG6158KF

Xe điện du lịch 14 chỗ ngồi EAGLE EG6158KF

Mô tả: - Xe điện du lịch 14 chỗ ngồi EAGLE EG6158KF là một chiếc xe rất thân thiện dễ dàng ....

Readmore..

Xe điện du lịch 14 chỗ ngồi EAGLE EG6158K

Xe điện du lịch 14 chỗ ngồi EAGLE EG6158K

Mô tả: - Xe điện du lịch 14 chỗ ngồi EAGLE EG6158K là một chiếc xe rất thân thiện dễ dàng đ....

Readmore..

Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi EAGLE EG6118KB

Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi EAGLE EG6118KB

Mô tả: - Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi EAGLE EG6118KB là một chiếc xe rất thân thiện dễ dàng đ....

Readmore..

Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi EAGLE EG6118KA

Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi EAGLE EG6118KA

Mô tả: - Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi EAGLE EG6118KA là một chiếc xe rất thân thiện dễ dàng ....

Readmore..

Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi EAGLE EG6088K

Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi EAGLE EG6088K

Mô tả: - Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi EAGLE EG6088K là một chiếc xe rất thân thiện dễ dàng đ....

Readmore..

Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi EAGLE EG2068KSZ

Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi EAGLE EG2068KSZ

Mô tả: - Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi EAGLE EG2068KSZ là một chiếc xe rất thân thiện dễ dàng ....

Readmore..

Xe điện du lịch 6 chỗ ngồi EAGLE EG2048KSF

Xe điện du lịch 6 chỗ ngồi EAGLE EG2048KSF

Mô tả: - Xe điện du lịch 6 chỗ ngồi EAGLE EG2048KSF là một chiếc xe rất thân thiện dễ dàng ....

Readmore..

Xe điện du lịch 23 chỗ ngồi LVTONG LT-S23

Xe điện du lịch 23 chỗ ngồi LVTONG LT-S23

Mô tả: - Xe điện du lịch 23 chỗ ngồi LVTONG LT-S23 là chiếc xe rất thân thiện dễ dàng để là....

Readmore..

Xe điện du lịch 14 chỗ ngồi LVTONG LT-S14

Xe điện du lịch 14 chỗ ngồi LVTONG LT-S14

Mô tả: - Xe điện du lịch 14 chỗ ngồi LVTONG LT-S14 là chiếc xe rất thân thiện dễ dàng để là....

Readmore..

Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi LVTONG LT-A8+3

Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi LVTONG LT-A8+3

Mô tả: - Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi LVTONG LT-A8+3 là chiếc xe rất thân thiện dễ dàng để l....

Readmore..

Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi LVTONG LT-S11

Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi LVTONG LT-S11

Mô tả: - Xe điện du lịch 11 chỗ ngồi LVTONG LT-S11 là chiếc xe rất thân thiện dễ dàng để là....

Readmore..

Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi LVTONG LT-S8

Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi LVTONG LT-S8

Mô tả: - Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi LVTONG LT-S8 là chiếc xe rất thân thiện dễ dàng để làm....

Readmore..

Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi LVTONG LT-A8

Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi LVTONG LT-A8

Mô tả: - Xe điện du lịch 8 chỗ ngồi LVTONG LT-A8 là chiếc xe rất thân thiện dễ dàng để làm ....

Readmore..

Xe điện du lịch 6 chỗ ngồi LVTONG LT-A4+2

Xe điện du lịch 6 chỗ ngồi LVTONG LT-A4+2

Mô tả: - Xe điện du lịch 6 chỗ ngồi LVTONG LT-A4+2 là một chiếc xe rất thân thiện dễ dàng đ....

Readmore..

Bộ điều khiển động cơ điện xoay chiều Curtis 1236 cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

Bộ điều khiển động cơ điện xoay chiều Curtis 1236 cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

1. Ứng dụng: Bộ điều khiển cho động cơ điện xoay chiều ba pha Curtis 1236 (AC Induction Motor Contro....

Readmore..

Bộ điều khiển động cơ điện xoay chiều ba pha Curtis 1232 cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

Bộ điều khiển động cơ điện xoay chiều ba pha Curtis 1232 cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

1. Ứng dụng: Bộ điều khiển cho động cơ điện xoay chiều ba pha Curtis 1232 (AC Induction Motor Contro....

Readmore..

Bộ điều khiển động cơ điện xoay chiều ba pha Curtis 1234 cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

Bộ điều khiển động cơ điện xoay chiều ba pha Curtis 1234 cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

1. Ứng dụng: Bộ điều khiển cho động cơ điện xoay chiều ba pha Curtis 1234 (AC Induction Motor Contro....

Readmore..

Bộ điều khiển động cơ điện một chiều kích từ độc lập Curtis 1244  cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

Bộ điều khiển động cơ điện một chiều kích từ độc lập Curtis 1244 cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

1. Ứng dụng: Bộ điều khiển cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập Curtis 1244 (Motor S....

Readmore..

Bộ điều khiển động cơ điện một chiều kích từ độc lập Curtis 1243  cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

Bộ điều khiển động cơ điện một chiều kích từ độc lập Curtis 1243 cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

1. Ứng dụng: Bộ điều khiển cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập Curtis 1243 (Motor S....

Readmore..

Bộ điều khiển Curtis 1268  cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

Bộ điều khiển Curtis 1268 cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

1. Ứng dụng: Bộ điều khiển cho động cơ điện một chiều Curtis 1268 (Motor Speed Controller Separate....

Readmore..

Bộ điều khiển Curtis 1266 cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

Bộ điều khiển Curtis 1266 cho xe ô tô điện, xe nâng điện, xe golf, xe điện du lịch

1. Ứng dụng: Bộ điều khiển cho động cơ điện một chiều Curtis 1266 (Motor Speed Controller Separate....

Readmore..

Động cơ điện một chiều Advanced DC 48V XP-2067-S cho xe ô tô điện, xe golf, xe điện du lịch, xe nâng điện

Động cơ điện một chiều Advanced DC 48V XP-2067-S cho xe ô tô điện, xe golf, xe điện du lịch, xe nâng điện

Ứng dụng: Động cơ điện một chiều Advanced DC 48V XP-2067-S cho xe ô tô điện, xe golf, xe điện du ....

Readmore..

Phanh điện từ có ly hợp 12V, 24V, 36V, 48V, 72V, 110V cho xe điện, tời điện, barrier, cửa cuốn

Phanh điện từ có ly hợp 12V, 24V, 36V, 48V, 72V, 110V cho xe điện, tời điện, barrier, cửa cuốn

Ứng dụng: Phanh điện từ nguồn điện một chiều DC 12V, 24V, 36V, 48V, 72V, 110V được sử dụng tro....

Readmore..

Phanh từ thường hở 12V, 24V, 36V, 48V, 72V, 110V cho xe điện, tời điện, barrier, cửa cuốn

Phanh từ thường hở 12V, 24V, 36V, 48V, 72V, 110V cho xe điện, tời điện, barrier, cửa cuốn

Ứng dụng: Phanh điện từ nguồn điện một chiều DC 12V, 24V, 36V, 48V, 72V, 110V được sử dụng tro....

Readmore..

Lốp xe 20x10.00-8 inch ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Lốp xe 20x10.00-8 inch ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Ứng dụng: Lốp không săm 20x10.00-8 inch được dùng cho mâm xe 8 inch của các dòng xe ô tô điện du....

Readmore..

Lốp xe 225/45-10 inch ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Lốp xe 225/45-10 inch ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Ứng dụng: Lốp không săm 225/45-10inch được dùng cho mâm 10 inch của các dòng xe ô tô điện du lị....

Readmore..

Lốp xe 215/40-12 inch ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Lốp xe 215/40-12 inch ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Ứng dụng: Lốp không săm 215/40-12 inch được dùng cho mâm 12 inch của các dòng xe ô tô điện du l....

Readmore..

Lốp xe 20x10.00-10 inch ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Lốp xe 20x10.00-10 inch ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Ứng dụng: Lốp không săm 20x10.00-10 inch được dùng cho mâm 10 inch của các dòng xe ô tô điện du ....

Readmore..

Lốp xe 205/65-10 inch ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Lốp xe 205/65-10 inch ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Ứng dụng: Lốp không săm 205/65-10inch được dùng cho mâm 10 inch của các dòng xe ô tô điện du lị....

Readmore..

Sạc ắc quy 48V,  72V cho ô tô điện, xe điện du lịch, xe golf, xe nâng, tàu điện

Sạc ắc quy 48V, 72V cho ô tô điện, xe điện du lịch, xe golf, xe nâng, tàu điện

Ứng dụng: Sạc ắc quy 48V, 72V công nghệ chuyển mạch điện tử switching có thể sử dụng để s....

Readmore..

Bộ chuyển đổi nguồn một chiều điện áp 72V sang 12V 35A cho ô tô điện, xe nâng, xe điện du lịch, xe golf, tàu điện du lịch

Bộ chuyển đổi nguồn một chiều điện áp 72V sang 12V 35A cho ô tô điện, xe nâng, xe điện du lịch, xe golf, tàu điện du lịch

Ứng dụng: Bộ chuyển đổi nguồn điện một chiều từ điện áp 72V của hệ thống bình điện s....

Readmore..

Động cơ điện một chiều BLDC 60V 350W 14inch cho xe điện một bánh tự cân bằng

Động cơ điện một chiều BLDC 60V 350W 14inch cho xe điện một bánh tự cân bằng

Ứng dụng: Động cơ điện một chiều BLDC 60V 350W 14inch được sử dụng để chế tạo xe điện....

Readmore..

Động cơ điện một chiều BLDC 36V 250W 6.5inch cho xe điện hai bánh tự cân bằng

Động cơ điện một chiều BLDC 36V 250W 6.5inch cho xe điện hai bánh tự cân bằng

Ứng dụng: Động cơ điện một chiều BLDC 36V 250W 6.5inch được sử dụng để chế tạo xe điện ....

Readmore..

Xe điện một bánh tự cân bằng

Xe điện một bánh tự cân bằng

Ứng dụng: Xe điện một bánh tự cân bằng được sử dụng cho việc di chuyển của cá nhân trong ....

Readmore..

Xe điện hai bánh tự cân bằng

Xe điện hai bánh tự cân bằng

Ứng dụng: Xe điện hai bánh tự cân bằng được sử dụng cho việc di chuyển của cá nhân trong kh....

Readmore..

Động cơ điện một chiều không cổ góp BLDC 3kW, 4kW, 5kW  gắn liền cầu sau cho ô tô điện, xe điện du lịch, xe golf

Động cơ điện một chiều không cổ góp BLDC 3kW, 4kW, 5kW gắn liền cầu sau cho ô tô điện, xe điện du lịch, xe golf

1. Ứng dụng: Động cơ điện một chiều không chổi than BLDC công suất 3000W, 5000W có thể sử dụ....

Readmore..

Bộ càng trước đôi xe ba bánh, xe chở hàng

Bộ càng trước đôi xe ba bánh, xe chở hàng

Ứng dụng: Bộ càng trước đôi có thể lắp cho xe ba bánh, xe điện ba bánh, xe chở hàng, xe ATV, x....

Readmore..

Bộ cổ trước xe ba bánh, xe ba gác, xe chở hàng

Bộ cổ trước xe ba bánh, xe ba gác, xe chở hàng

Ứng dụng: Bộ cổ trước có thể lắp cho xe ba bánh, xe điện ba bánh, xe chở hàng, xe ATV, xe off r....

Readmore..

Nhíp xe ô tô, xe ba bánh, xe golf, xe điện du lịch, xe tải, xe chở hàng

Nhíp xe ô tô, xe ba bánh, xe golf, xe điện du lịch, xe tải, xe chở hàng

Ứng dụng: Nhíp có thể lắp cho xe ô tô, ô tô điện du lịch, xe ba bánh, xe chở hàng, xe golf, xe n....

Readmore..

Đèn trước ô tô, xe điện du lịch, xe golf, ô tô điện mini

Đèn trước ô tô, xe điện du lịch, xe golf, ô tô điện mini

Ứng dụng: có thể sử dụng cho xe ô tô, xe điện ba bánh, xe máy, xe thương binh, xe ba gác, xe chở ....

Readmore..

Đèn hậu hai bóng xe ô tô điện, xe điện ba gác, xe điện ba bánh

Đèn hậu hai bóng xe ô tô điện, xe điện ba gác, xe điện ba bánh

Ứng dụng: có thể sử dụng cho xe ô tô, xe điện ba bánh, xe máy, xe thương binh, xe ba gác, xe chở ....

Readmore..

Nhíp xe ô tô, xe ba bánh, xe golf, xe điện du lịch, xe tải, xe chở hàng

Nhíp xe ô tô, xe ba bánh, xe golf, xe điện du lịch, xe tải, xe chở hàng

Ứng dụng: Nhíp có thể lắp cho xe ô tô, ô tô điện du lịch, xe ba bánh, xe chở hàng, xe golf, xe n....

Readmore..

Loa 12V điều khiển từ xa dành cho ô tô điện du lịch, tàu điện du lịch, xe điện chở học sinh

Loa 12V điều khiển từ xa dành cho ô tô điện du lịch, tàu điện du lịch, xe điện chở học sinh

Ứng dụng: Loa 12V đi kèm điều khiển từ xa có thể sử dụng cho xe ô tô điện du lịch, thuyền ....

Readmore..

Lốp xe 155R12C 12 inch cho xe ô tô, ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Lốp xe 155R12C 12 inch cho xe ô tô, ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Ứng dụng: Lốp xe 155R12C được dùng cho mâm xe 12 inch của các dòng xe ô tô, ô tô điện du lịch, ....

Readmore..

Lốp xe 18x6.50-8 inch cho xe ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Lốp xe 18x6.50-8 inch cho xe ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Ứng dụng: Lốp không săm 18x6.50-8 inch được dùng cho mâm xe 8 inch của các dòng xe ô tô, ô tô đi....

Readmore..

Bộ điều khiển động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp 72V 8000W cho ô tô điện, xe golf, xe điện du lịch

Bộ điều khiển động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp 72V 8000W cho ô tô điện, xe golf, xe điện du lịch

Ứng dụng: Bộ điều khiển cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp (series excited DC moto....

Readmore..

Bộ điều khiển động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp 48V 5000W cho ô tô điện, xe golf

Bộ điều khiển động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp 48V 5000W cho ô tô điện, xe golf

Ứng dụng: Bộ điều khiển cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp (series excited DC moto....

Readmore..

Sạc ắc quy khô 48V, 60V bình 150Ah và 200Ah cho ô tô điện, xe điện du lịch, xe golf

Sạc ắc quy khô 48V, 60V bình 150Ah và 200Ah cho ô tô điện, xe điện du lịch, xe golf

Ứng dụng: sạc ắc quy khô 48V, 60V có thể sử dụng để sạc cho các bình ắc quy khô GS, Rocket, T....

Readmore..

Bộ kit điều khiển động cơ một chiều kích từ nối tiếp cho ô tô điện

Bộ kit điều khiển động cơ một chiều kích từ nối tiếp cho ô tô điện

Ứng dụng: Bộ kit điều khiển cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp (series excited DC ....

Readmore..

Củ cảm biến hall chân ga ô tô điện, xe điện, xe golf

Củ cảm biến hall chân ga ô tô điện, xe điện, xe golf

Ứng dụng: Củ cảm biến hall của chân ga điện tử (không tiếp xúc) có thể được sử dụng c....

Readmore..

Chân ga ô tô điện, xe điện loại to 48V và 12V

Chân ga ô tô điện, xe điện loại to 48V và 12V

Ứng dụng: chân ga điện tử dạng cảm biến hall (không tiếp xúc) có thể được sử dụng cho xe ....

Readmore..

Mâm trước xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe máy điện

Mâm trước xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe máy điện

Mâm trước: 3.25x16inch                                 Mâm trước: 2.75x14inch

Readmore..

Mâm sau xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe ba gác chở hàng

Mâm sau xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe ba gác chở hàng

Mâm sau: 2.75x14inch                                 Mâm sau: 3.25x16inch

Readmore..

Mâm trước xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe máy điện

Mâm trước xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe máy điện

Mâm trước: 3.25x16inch                                 Mâm trước: 2.75x14inch

Readmore..

Mâm sau xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe ba gác chở hàng

Mâm sau xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe ba gác chở hàng

Mâm sau: 2.75x14inch                                 Mâm sau: 3.25x16inch

Readmore..

Bộ kit cầu sau BLDC 1kW và cầu trước phanh đĩa cho xe ô tô điện mini, xe điện ba gác, xe điện chở hàng

Bộ kit cầu sau BLDC 1kW và cầu trước phanh đĩa cho xe ô tô điện mini, xe điện ba gác, xe điện chở hàng

Ứng dụng: Bộ kit cầu sau 1kW và cầu trước với phanh đĩa có thể được dùng cho hệ thống truy....

Readmore..

Bộ kit cầu sau BLDC 1kW và cầu trước phanh đĩa cho xe ô tô điện mini, xe điện ba gác, xe điện chở hàng

Bộ kit cầu sau BLDC 1kW và cầu trước phanh đĩa cho xe ô tô điện mini, xe điện ba gác, xe điện chở hàng

Ứng dụng: Bộ kit cầu sau 1kW và cầu trước với phanh đĩa có thể được dùng cho hệ thống truy....

Readmore..

Bánh xe 3.00-12 cho xe ba bánh, ô tô điện mini, xe chở hàng, xe ba gác

Bánh xe 3.00-12 cho xe ba bánh, ô tô điện mini, xe chở hàng, xe ba gác

Ứng dụng: Bánh xe 3.00-12 được dùng cho mâm xe 12 inch của các dòng xe điện ba bánh, ô tô điện m....

Readmore..

Bánh xe 3.00-12 cho xe ba bánh, ô tô điện mini, xe chở hàng, xe ba gác

Bánh xe 3.00-12 cho xe ba bánh, ô tô điện mini, xe chở hàng, xe ba gác

Ứng dụng: Bánh xe 3.00-12 được dùng cho mâm xe 12 inch của các dòng xe điện ba bánh, ô tô điện m....

Readmore..

Nhông và xích xe máy điện, xe điện ba bánh, tàu điện

Nhông và xích xe máy điện, xe điện ba bánh, tàu điện

Sản phẩm: Nhông và xích dành cho xe máy điện, xe điện ba bánh, xe gòng,...Thông số:+ Nhông loại: ....

Readmore..

Nhông và xích xe máy điện, xe điện ba bánh, tàu điện

Nhông và xích xe máy điện, xe điện ba bánh, tàu điện

Sản phẩm: Nhông và xích dành cho xe máy điện, xe điện ba bánh, xe gòng,...Thông số:+ Nhông loại: ....

Readmore..

Lốp xe 18x8.50-8 inch cho xe ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Lốp xe 18x8.50-8 inch cho xe ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Ứng dụng: Lốp không săm 18x8.50-8 inch được dùng cho mâm xe 8 inch của các dòng xe ô tô điện du l....

Readmore..

Lốp xe 205/50-10 inch cho xe ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Lốp xe 205/50-10 inch cho xe ô tô điện du lịch, xe golf, xe nâng

Ứng dụng: Lốp không săm 205/50-10inch được dùng cho mâm 10inch của các dòng xe ô tô điện du lịc....

Readmore..

Pin Lithium xe đạp điện, xe máy điện 48V 10Ah

Pin Lithium xe đạp điện, xe máy điện 48V 10Ah

- Ứng dụng: Pin lithium Li-ion có thể sử dụng cho xe đạp điện, xe máy điện, xe điện cho người....

Readmore..

Pin Lithium xe đạp điện, xe máy điện 36V 10Ah

Pin Lithium xe đạp điện, xe máy điện 36V 10Ah

- Ứng dụng: Pin lithium Li-ion có thể sử dụng cho xe đạp điện, xe máy điện, xe điện cho người....

Readmore..

Pin Lithium xe đạp điện 24V 10Ah

Pin Lithium xe đạp điện 24V 10Ah

- Ứng dụng: Pin  lithium Li-ion có thể sử dụng cho xe đạp điện, xe máy điện, xe điện cho ngư....

Readmore..

Nhông và xích xe máy điện, xe điện ba bánh, tàu điện

Nhông và xích xe máy điện, xe điện ba bánh, tàu điện

Sản phẩm: Nhông và xích dành cho xe máy điện, xe điện ba bánh, xe gòng,...Thông số:+ Nhông loại: ....

Readmore..

Mâm sau xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe ba gác chở hàng

Mâm sau xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe ba gác chở hàng

Mâm sau: 2.75x14inch                                 Mâm sau: 3.25x16inch

Readmore..

Mâm sau xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe ba gác chở hàng

Mâm sau xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe ba gác chở hàng

Mâm sau: 2.75x14inch                                 Mâm sau: 3.25x16inch

Readmore..

Mâm trước xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe máy điện

Mâm trước xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe máy điện

Mâm trước: 3.25x16inch                                 Mâm trước: 2.75x14inch

Readmore..

Mâm trước xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe máy điện

Mâm trước xe điện ba bánh, xe máy ba bánh, xe máy điện

Mâm trước: 3.25x16inch                                 Mâm trước: 2.75x14inch

Readmore..

Liên hệ
Xe điện, Ô tô điện Việt Nam
Phúc Minh Technology Co. LTD
P12/T2 - Ngõ 60 Linh Lang - Ba Đình - Hà Nội

Tel: 04. 3232.1221   
Fax:04. 3232.1225

***********************************************

HOTLINE: 0943 91 00 62

Emailphutungotodien@gmail.com

hoặc:    tuanta@pmtech.vn

***********************************************

Kỹ thuật: 0934 61 68 46

Email: otodienvn@gmail.com

***********************************************
+ Website:

1. www.xedien.info
2. www.otodien.info
3.
www.otodienvn.com
4.
www.phutungotodien.com
5.
Facebook.com
6.
sites.google.com

***********************************************
Liên hệ online:Số lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay152
mod_vvisit_counterHôm qua455
mod_vvisit_counterTuần này152
mod_vvisit_counterTuần trước4249
mod_vvisit_counterTháng này2025
mod_vvisit_counterTháng trước17764
mod_vvisit_counterTổng số lượt2904414
Tìm kiếm Google
Loading